• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

 

S.V. Arduenna                                                                                                                                                                                                                  

Hallo jagers,

Jacht en schietsport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uw eerste ervaring met de praktijk van het jachtschieten deed u waarschijnlijk op in uw jeugd, of bij het kleiduiven schieten, bij de voorbereidingen voor het jachtexamen. Wellicht heeft u er ook wel eens over gedacht deze vorm van jachtschieten wat vaker te beoefenen. Gewoon voor de sport, de uitdaging of om de schietvaardigheid te onderhouden, zowel voor het hagelschieten als voor het kogelschieten.

 

Achtergrond

De sportschietvereniging "S.V. Arduenna" bestaat sinds 1973. De club is ontstaan uit een groep enthousiastelingen, met de jacht als gemeenschappelijke achtergrond, die het schieten "achter de boerderij" beoefenden, vanachter de strobalen. Prachtig om op deze manier ervaring mat het kleiduivenschieten op te doen, zeker in combinatie met een drankje en de BBQ.
Door de strengere regelgeving werd dit niet langer toegestaan en diende naar een andere oplossing te worden gezocht. Die was niet direct beschikbaar, waardoor na diverse initiatieven van S.V. Arduenna, de Schietbaan in Delfzijl is ontstaan. Sinds 1981 zijn de schietactiviteiten dan ook voortgezet op het Sportschietcentrum Delfzijl, met veel plezier. S.V. Arduenna heeft zich geleidelijk aan doorontwikkeld naar een club met ca. 90 actieve leden.

 

Ontwikkeling

In de loop der jaren zijn er schutters uit alle geledingen van onze maatschappij bijgekomen, maar de agrarische achtergrond bleef behouden. Niet verwonderlijk, want jagers en boeren zijn aan elkaar verbonden. Dat betekent dat de onderlinge contacten en een plezierige verstandhouding een belangrijke rol spelen binnen de club. Dit wordt door alle leden op prijs gesteld, op iedere schietavond gaat het gesprek dan ook over de jacht en alles wat daarbij hoort en worden ervaringen uitgewisseld.

 

Schietavond

Jaarlijks zijn er ongeveer 22 schietavonden, van februari tot december, om de veertien dagen, op vrijdagavond vanaf 19.30 uur. De schietkalender staat op de website, samen met het parcours van de volgende schietavond.

Hoe ziet een schietavond er uit? Om 20.00 u wordt gestart, waarna we in groepjes over de baan lopen. Iedere schietavond wordt een ronde van 40 duiven geschoten, meestal verdeeld over 5 posten. Daarnaast wordt 2 x per jaar een parcours door een duo geschoten, waarbij de duo’s willekeurig worden samengesteld.

Bij het indelen van het parcours worden zoveel mogelijk gevarieerde jachtsituaties benaderd; er is op iedere schietavond weer een ander parcours. Daarnaast kunnen er ook  wedstrijddisciplines worden geschoten, na afloop van het jachtparcours, als er nog tijd over is. Het jachtparcours wordt roulerend door de leden zelf samengesteld waardoor iedereen de kans krijgt om zijn voorkeuren en uitdagingen zelf in te vullen. De schietavonden zijn hierdoor heel afwisselend, maar altijd uitdagend!  
De resultaten worden per avond ingedeeld in drie klassen. Aan het eind van het seizoen worden de tien beste resultaten bij elkaar opgeteld en wordt een totaalstand opgemaakt waarbij voor de regelmatige deelnemer altijd een prijs valt te winnen! Aan het begin van het seizoen is er een jaarvergadering waar o.a. ook de resultaten en de prijzen van het afgelopen seizoen bekend worden gemaakt.

In overleg is het ook mogelijk om de buks in te schieten op de 100 m. baan, of te oefenen op het “Lopend Varken”. Dit gebeurt meestal voorafgaand aan het jachtparcours, om ca 18.00 uur.


Belangstelling?

Hopelijk is uw nieuwsgierigheid nu gewekt en bent u geïnteresseerd in een kennismaking met onze club. Natuurlijk is het in overleg mogelijk om een of meer keren mee te doen en de sfeer te proeven, voordat u een besluit neemt over het lidmaatschap. Indien gewenst kan ook gebruik worden gemaakt van baanwapens en of instructie van erkende instructeurs die in onze club aanwezig zijn.

 

Wat is er vereist voor het lidmaatschap?

U dient in het bezit zijn van een geldige jachtakte!

De contributie voor leden bedraagt 60 euro per jaar. (Dit wordt jaarlijks op de ALV vastgesteld). Per schietronde betaalt iedereen nog voor de kleiduiven. Eigen patronen nr. 6 of 7 staalhagel, kunnen worden meegenomen of zijn te koop op de schietbaan.

Meer informatie kunt u krijgen bij een van de onderstaande contactpersonen:

Voorzitter: Tel. 06-54675827

Secretaris: Tel. 06-30011524

Bestuurslid: Tel. 06-25044420

SV Arduenna: 97VTR1000@gmail.com (voor aktehouders) schietenavond op vrijdag om de 14 dagen

Tot ziens op de schietbaan!

De vrijdagavonden dat Arduenna schiet in 2023  zijn:

Januari: 13 -27 januari
Februari: 10 - 24 februari
Maart: 10 - 24 maart
April: 21 april 
Mei: 19 mei
Juni: 2 - 16 - 30 juni
Juli: 14 - 28 juli
Augustus: 25 augustus
September: 8 - 22 september
Oktober: 6 - 20 oktober  
November: 3 - 17 november
December: 1 - 15 december